Keutamaan Dakwah


 "Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada orang-orang yang telah diberikan kitab (iaitu):" Demi sesungguhnya!Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia,dan  jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya"
                                                                                                      Surah Ali Imran:187


Ayat di atas menerangkan dengan sejelas-jelasnya kewajipan mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan.

Allah SWT berfirman dalam ayat Al-Baqarah:146

        Ertinya:  Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu,sedang mereka mengetahu (salahnya perbuatan yang demikian."

Ayat di atas adalah lawan dari ayat yang sebelumnya yang menerangkan tentang keharaman menyembunyikan ilmu pengetahuan atau enggan mengajarnya.Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam bab saksi:

       Ertinya:  "Dan sesiapa yang menyembunyikannya (persaksian),maka sesungguhnya ia adalah seorang yang berdosa hatinya,"                                                                        Al-Baqarah:283

Firman Allah lagi:
     
       Ertinya:   "Dan tidak ada yang lebih baik perkataananya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah)Allah,serta ia sendiri mengerjakan amalan soleh."            
                                                                                                                          Al-Fusilat: 33


Allah SWT berfirman lagi


      Ertinya:  "Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik                                                                                         An-Nahl:125

Dan firman-Nya

     Ertinya:  "....dan yang mengajarkan kamu kandungan Kitab (Al-Quran) serta hikmat kebijaksanaan."        
                                                                                                                        Al-Baqarah:151

Adapun hadis-hadis yang menerangkan perkara di atas di antaranya ialah sewaktu Rasulullah mengutuskan Muaz ke Yaman,lalu baginda bersabda:


    "Andai kata Allah memberikan hidayah kepada seseorang hasil daripada usahamu,maka itu adalah lebih baik bagimu daripada seluruh dunia dan segala isinya."                                 
                                                                                                            (Diriwayatkan oleh Ahmad)]

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis di atas tetapi pada waktu itu baginda SAW bersabda kepada Ali R.A
   
     Rasulullah bersabda:
                       
     "Barang siapa yang mengetahui sesuatu ilmu,tetapi dia menyembunyikannya(tidak mengajarnya),maka Allah akan mengikatya pada hari kiamat nanti dengan tali ikatan dariipada api neraka"            
                                                                         (Diriwayatkan oleh Abu Daud,Tirmidzi dan lain-lain)

Sabda baginda SAW:

     "Sesungguhnya Allah SWT para malaikat serta penghuni langit dan bumi hinggakan semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yu yang ada di lautan,semuanya memohon rahmat untuk mereka yang mengajar orang ramai ke arah kebaikan."                                  ( Diriwayatkan oleh Tardmizi)

Baginda SAW bersabda lagi:

     "Apabila seseorang manusia meninggal dunia,maka putuslah amalannya,melainkan tiga perkara,iaitu sedekah jariah,ilmu yang dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya."      
                                                                                                           (Diriwayatkan oleh Muslim)

Sabdanya lagi:

     "Pemberi petunjuk ke arah kebaikan adalah sama dengan orang yang melakukan (dari segi ganjaran pahalanya),"                                                                       (Diriwayatkan oleh Tardmizi)


Ada lagi sabdanya:

     "Rahmat Allah SWT bagi seluruh penggantiku,"Baginda SAW ditanya: "Siapakah penganti tuan?" Baginda SAW bersabda: "Mereka itu ialah orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarnya kepada hamba-hamba Allah,"                            (Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr)                                                              

   
   Berkaitan dengan keterangan-keterangan daripada para sahabat berhubung dengan persoalan di atas, antaranya ialah apa yang diperkatakan oleh Muaz:

  "Pelajarilah ilmu pengetahuan sebab mempelajarinya itu kerana Allah  merupakan tanda takwa kepada-Nya,mencarinya merupakan ibadat,menelaahnya sebagai tasbih (menyucikan Tuhan),mengkajinya adalah sebagai jihad,mengajarnya kepada orang yang belum mengetahunya merupakan sedekah,menyampaikannya  kepada ahlinya adalah kebaikan.

  Ilmu pengetahuan adalah kawan di waktu sendirian,sahabat di waktu sunyi,petunjuk kepada agama,pendorong ketabahan di saat kekurangan dan kesukaran.

  Allah meninggikan darjat sesuatu kaum kerana ilmu pengetahuan yang mereka miliki.Kemudian Allah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin,penghulu dan pembimbing yang diikuti petunjuknya;mereka juga sebagai petunjuk ke arah jalan kebaikan,perlakuan mereka dicontohi,akhlak dan adab mereka diteladani."0 comments:

Post a Comment